RETURN TO HEALTHCARE PORTFOLIO

THOMAS EYE GROUP-CLEARWAVE